Creatieve circulaire oplossingen

“Circulariteit is geen hype die over een aantal jaren overwaait. Circulariteit en duurzaam omgaan met onze grondstoffen, zodat de volgende generaties ook een mooie toekomst hebben, is een must. Ons doel is dan ook om met creatieve circulaire oplossingen te komen voor onze projecten. Om die reden nemen wij deel aan proefwijken, levende laboratoria en duurzame pilots om nieuwe concepten te ontwikkelen voor toekomstige opgaven.” Aan het woord is Marco Wubben, manager Tenders & Conceptontwikkeling bij Janssen de Jong Projectontwikkeling.

“Een mooi voorbeeld van creatieve circulariteit is het project LEVELS in Utrecht. De gemeente had een tender uitgeschreven met een grensverleggende ambitie op het gebied van duurzaamheid en gezonde verstedelijking. We hebben voor deze uitdagende uitvraag het beste team van architecten en adviseurs samengesteld. Als team hebben wij met veel energie in een serie intensieve workshops onze integrale visie voor deze opgave ontwikkeld, wat heeft geleid tot een winnende inschrijving”, vertelt Marco trots.

Overcapaciteit benutten

‘Hoe gaan we het verschil maken?’ Dat is één van de eerste vragen die we als team bij aanvang van een tender stellen. “We hebben onszelf bij de tender van LEVELS onder andere ten doel gesteld een EPC van -0,5 te realiseren. De ‘woningen’ gaan dan meer energie opleveren dan dat ze verbruiken. We hebben met het team gebrainstormd op welke manieren we deze score konden behalen”, legt Marco uit.
‘Wat kunnen we met die overcapaciteit?’, was de vraag die hierop volgde. “Teruggeven aan het net vonden we te gemakkelijk. We hebben daarom diverse oplossingen onderzocht. We hebben uiteindelijk besloten om de  overcapaciteit in te zetten voor mobiliteit. Huishoudens kunnen hiermee omgerekend 10.000 tot 15.000 klimaat neutrale kilometers per jaar rijden. Daarnaast worden er deelauto’s geplaatst ter vervanging van de tweede auto. Daarmee bieden we zowel een woon- als mobiliteitsoplossing. Een oplossing voor de gestelde parkeernorm, maar ook een uitgelezen voorbeeld van circulaire deeleconomie. Nu de woningen in  verkoop zijn, wordt de overcapaciteit en deelmobiliteit separaat gehouden, zodat alle bewoners van dit voordeel kunnen genieten.”

Klaar voor de toekomst

Het project LEVELS wordt middels een circulaire visie gebouwd. Zo werkt Janssen de Jong Projectontwikkeling met een materialenpaspoort. Dit registreert, ordent, bewaart en ontsluit data waarmee afval- en grondstoffenstromen op elke schaal kunnen worden gemonitord. Marco voegt toe: “In de tenderfase hebben we onszelf ten doel gesteld te werken met losmaakbare producten, welke in zijn geheel kunnen worden hergebruikt. Dankzij een flexibele indeling van de woning, is deze bestendig voor toekomstig gebruik. Door het toepassing van biobased materialen, zoals hout, proberen we de grondstofketens van de bouw te sluiten.”

Natuurinclusief bouwen

Ook over het tuinontwerp is goed nagedacht. De vaste planten waarmee wordt gewerkt hebben  een inheemse herkomst, zodat deze - zelfs in de relatief compacte binnentuin - bijdragen aan een gezond ecosysteem. Het ecosysteem trekt vele nuttige insecten aan die tevens fungeren als voedsel voor vogels.
Het regenwater wordt vertraagd afgevoerd naar de gezamenlijke binnentuin. Hier wordt het water zo veel mogelijk geïnfiltreerd. “De tuinen hebben een hoog klimaatadaptief vermogen, omdat er een maximale hoeveelheid doorlaatbaar oppervlak aanwezig is. De centrale ontmoetingsplek wordt voorzien van halfverharding. Zo is er rekening gehouden met het veranderende klimaat, waarin hoosbuien en extreem droge perioden elkaar afwisselen”, aldus Marco. Door het gebruik van vloerkoeling in de woningen en het prettige klimaat in de binnentuinen, wordt hittestress tegengegaan.

Circulaire initiatieven

“Met LEVELS laten we zien dat we ons onderscheiden op het gebied van circulariteit. Dat we verder gaan dan de gebaande paden. We hopen nog veel meer van dit soort projecten te mogen maken. Niet alleen individuele projecten, maar ook collectief en seriematig complete circulaire woonwijken! Daarom doen wij mee met initiatieven zoals Business Smart District in Helmond, waar wij 40 circulaire houten modulaire woningen gaan realiseren. En werken wij aan een circulair CLT appartementengebouw. We willen voorop lopen en onze verantwoordelijkheid nemen”, sluit Marco af.

Meer informatie

Meer weten over het project LEVELS? Kijk op www.levelsutrecht.nl.
Meer weten over circulariteit en hoe Janssen de Jong Projectontwikkeling hiermee omgaat? Neem dan contact op met Marco Wubben, manager Tenders & Conceptontwikkeling, bereikbaar via e-mail m.wubben@jajo.com of telefoonnummer 088 355 95 11.