Janssen de Jong Projectontwikkeling, Lingotto en 3T Vastgoed ontwikkelen 65.000 m2 in Utrechtse stadswijk Merwede:

“De invulling, schaalgrootte en samenwerking maken het een uniek plan!”

Janssen de Jong Projectontwikkeling is trots dat zij participeert in de gebiedsontwikkeling Merwede. Een nieuwe wijk in Utrecht waar 6.000 woningen worden gerealiseerd. Samen met Lingotto en 3T Vastgoed werkt Janssen de Jong Projectontwikkeling het programma uit voor circa 65.000 m², bestaande uit twee woonblokken die ruimte bieden aan circa 420 woningen met een interessant programma in de plint en herontwikkeling van het fietsdepot.

Merwede ligt in het hart van de Merwedekanaalzone. Deze zone wordt in zijn geheel ontwikkeld en levert in totaal 10.000 nieuwe woningen op. Merwede is een 24 hectare groot gebied, waar de komende jaren circa 6.000 woningen worden gebouwd, waarvan 55% in het betaalbare segment. Nu is het gebied nog in gebruik als bedrijventerrein. Een aantal private eigenaren (waaronder Janssen de Jong Projectontwikkeling) en gemeente Utrecht hebben de handen ineengeslagen en vormen samen het eigenarencollectief Merwede. Een collectief met een gezamenlijke visie om in dit gebied nieuw stedelijk leven te creëren. 

1605_Merwede_Beelden_eigenaren_bijgesneden_beeld_2Octopus
“Het door ons te ontwikkelen gebied is gelegen aan het Noordplein. Dit is één van de levendige bronpunten waar bewoners elkaar straks ontmoeten. Het plein fungeert eigenlijk als octopus, waarbij de levendigheid van het plein middels de tentakels ook de gebouwen wordt ingetrokken. Zo ontstaat een spannende omgeving waarbij het plein en de plinten van gebouwen nauw met elkaar verweven zijn. In de plinten gaan we een activiteitencentrum, cultuurhuis, horeca, supermarkt en ruimte voor detailhandel en creatieve bedrijvigheid realiseren”, legt projectmanager Geert Lamers uit. Op deze manier wordt een aantrekkelijk plein gecreëerd met meerdere functies waardoor er veel reuring is.

Ontwikkelingsmanager Martijn Stemerdink vult aan: “We hebben het bestaande fietsdepot gekocht. Een prachtig en heel bijzonder gebouw dat behouden blijft voor Merwede, maar een andere functie krijgt.  Functies als een circulair warenhuis, foodhall en een urban farm waar lokaal geproduceerde voedingsmiddelen verkocht worden, zullen hun plek vinden in het gebouw. Wij doen dit aan de hand van de thema’s: ‘Lokaal’, ‘Betere wereld’ en ‘Samen’.”

Foto_Henja_1_bijgesneden

Uniek project
“Het unieke van dit project is dat er veel woningen op een relatief beperkte plek gerealiseerd gaan worden. Om te komen tot een kwalitatief hoogwaardig gebied, is gekozen voor andere vormen van mobiliteit (Mobility as a Service), andere parkeeroplossingen (uit het zicht en deels buiten het gebied) en slimme duurzaamheidsoplossingen”, aldus Martijn. Door slim om te gaan met de ruimte wordt een hoogwaardig groene openbare ruimte gecreëerd, die absoluut noodzakelijk is in een kwalitatieve wijk met deze stedelijke dichtheid van bouwen. Het motto voor de openbare ruimte in Merwede is dan ook: ‘groen tenzij’. Ook elk dak wordt functioneel ingezet. Dit kan als tweede maaiveld dus ontmoetingsplek, groendak, voor energieopwekking en waterberging.

In Merwede is volop ruimte voor toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de circulaire economie, duurzaamheid en energie. Om dit te faciliteren wordt door het eigenarencollectief het Merwede LAB opgericht. Het Merwede LAB houdt de innovaties en trends in de samenleving op het vlak van gezond stedelijk leven, social design, energie en circulair bouwen bij en brengt deze in in het planproces.
Martijn: “Niet alleen de invulling van het gebied en de schaalgrootte maken het plan bijzonder, maar zeker ook initiatieven als het Merwede LAB en de intensieve samenwerking tussen de diverse partijen in het eigenarencollectief. We zijn erg trots dat we hier als Janssen de Jong Projectontwikkeling deelgenoot van uitmaken!”

1605_Merwede_Beelden_eigenaren_bijgesneden_2

Kernwaarden
Hoe past Merwede in de visie van Janssen de Jong Projectontwikkeling? Geert reageert enthousiast: “Onze kernwaarden zijn Circulair, Lef, Oplossingsgericht, Samen en Energiek. Deze komen allemaal terug in dit project! Daarnaast vinden we innovatie belangrijk. Alles wat hier gebeurt is vernieuwend: er is sprake van vernieuwende woonvormen, een nieuwe kijk op mobiliteit en in het Merwede LAB worden continu innovaties gemonitord om toe te kunnen passen in het plan. Bovendien is Merwede een stedelijke herontwikkeling binnen de stadsgrenzen en herstructurering is één van de expertises van Janssen de Jong Projectontwikkeling. We kunnen in de toekomst niet alleen maar in de weilanden bouwen.”

Voor iedereen
Merwede wordt een hoogstedelijke wijk waar je alles kunt vinden. Je woont, werkt, winkelt en recreëert er. Merwede wordt een inclusieve wijk, maar biedt met name betaalbare mogelijkheden voor een- en tweepersoonshuishoudens, kleine gezinnen en senioren. 30% van het programma bestaat uit sociale huurwoningen en 25% valt in het middensegment, waarvan 15% middeldure huur en 10% goedkope koop (onder de NHG-grens).

Planning
De bestemmingsplanprocedure wordt binnenkort gestart. De verwachting is dat de bouw begin 2023 zal starten. In deze eerste fase worden circa 4.000 woningen gerealiseerd. De oplevering van de eerste woningen staat gepland voor 2024.