De leefbare stad

Bestaande en verouderde wijken verpauperen, de leefbaarheid staat onder druk en de kwaliteit van woningen sluit niet meer aan op de wens van gebruikers. Zo is er onder andere meer behoefte aan woningen voor eenpersoonshuishoudens en levensloopbestendige appartementen en woningen. Tegelijkertijd is er een groot tekort aan woningen en bouwlocaties. Een algemene trend is de verduurzaming van vastgoed en het upgraden van de woonkwaliteit. Dit allemaal samen maakt dat bepaalde wijken steeds interessanter worden voor herstructurering.

Janssen de Jong Projectontwikkeling heeft brede ervaring in het herontwikkelen van verouderde wijken. Denk aan projecten als Groeseind in Tilburg en Vossenberg in Helmond. Daarnaast hebben we binnen JAJO alle specialismen in huis om deze opgave volledig op te kunnen pakken. We CLOSE the circle together met een circulair sloopbedrijf, een ontwikkelaar, een bouwbedrijf en een onderhoudsbedrijf. Met al deze expertises en ervaring concentreren we ons op de vraag: ‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de leefbaarheid in wijken beter wordt?’

Ambitie: waarde toevoegen door herontwikkelen
Gezondheid en duurzaamheid zijn hierbij essentieel en sluiten aan op onze strategische thema’s. Om het woningtekort in te lopen, ligt het voor de hand om wijken waar de leefbaarheid onder druk staat te verdichten en gelijktijdig te verduurzamen en een kwaliteitsimpuls te geven. Verouderde wijken met veelal grotere, grondgebonden woningen zullen plaatsmaken voor wijken met meer kleinere, gestapelde woningen. Op deze manier kunnen we bijvoorbeeld een wijk met 200 verouderde woningen herontwikkelen naar een wijk met 300 tot 400 nieuwe duurzame woningen met kwalitatieve openbare ruimten. Deze openbare ruimten hebben een belangrijke ontmoetingsfunctie in een wijk.

Samen
Om deze opgave goed op te pakken, werken we samen met een aantal externe partijen. Zo werken we samen met partners die gespecialiseerd zijn in data-analyses om buurten en wijken te analyseren. Vervolgens onderzoeken we wat er veranderd kan worden om de leefbaarheid in die wijken te verbeteren. Denk hierbij aan het toevoegen van een gevarieerder woningaanbod en het creëren van meer kwalitatieve openbare ontmoetingsplekken. De omgeving heeft hier tevens een belangrijke stem in. Met behulp van een alliantiemanager betrekken we de wensen van stakeholders in een gebied bij de nieuwe gebiedsontwikkeling. Denk daarbij aan woningcorporaties, gemeenten, bewoners, ondernemers en eventuele buurtverenigingen. Een inclusieve manier van ontwikkelen dus.

Maatschappelijk rendement
De leefbaarheid wordt bevorderd doordat nieuwe woningen duurzamer en comfortabeler zijn. Verduurzaamde woningen brengen tevens lagere energielasten met zich mee. Op deze manier zetten we maximaal in op het aanbieden van betaalbare woningen in een gezonde leefomgeving. Door als het ware steentjes in een gebied te herordenen, verhogen we het maatschappelijk rendement in het sociale domein.

Leefbaarheid vergroten
Hoever we hiermee zijn? We hebben potentiële herontwikkelingswijken in kaart gebracht en verwachten binnenkort een pilot te kunnen draaien volgens deze nieuwe werkwijze, waarbij we de technische, economische en sociale component van een omgeving verbeteren en zo de leefbaarheid vergroten!

Vragen over dit thema? Neem hiervoor contact op met Tom van der Horst, bereikbaar via e-mail
t.vanderhorst@jajo.com of telefoonnummer 088-355 9421.