Innovatie

We lopen graag voorop. Of het nu gaat om duurzaamheid, innovaties of data, stilstaan is geen optie. We willen graag innoveren en verbeteren. Elke dag een beetje beter. Aansluitend op de missie van JAJO - Closing the circle, together - is er een team gevormd van mensen die zich op structurele basis bezighouden met innovatie en verbetertrajecten. Dit team gaat onder de naam Innprove samen met de medewerkers van alle dochterondernemingen van JAJO in Nederland aan de slag met ideeën.

Met Innprove wordt voortgeborduurd op het JAJO INNOVATIE LAB dat begin 2021 is uitgerold bij Janssen de Jong Projectontwikkeling, Janssen de Jong Bouw en Janssen de Jong OnderhoudPlus. 

iStock-1008151880_Man_met_behulp_van_mobiele_in_de_roze_bad