INNOVATIE LAB

Janssen de Jong Projectontwikkeling is samen met zusterbedrijven Janssen de Jong Bouw en Janssen de Jong OnderhoudPlus begin 2021 gestart met het JAJO INNOVATIE LAB. Doel is: het nog meer en nog gestructureerder op de agenda zetten van innovatie. Wij hechten er veel waarde aan dat iedereen binnen de organisatie onderdeel is van en input levert aan deze ingeslagen weg. Met alle medewerkers van genoemde bedrijven doorlopen we daarom twee keer per jaar een innovatiecyclus rondom een gericht innovatiethema. Samen zorgen we voor een ware innovatiebeweging, zodat we relevant blijven in de markten waarin we opereren. 

Kick-off

Het JAJO INNOVATIE LAB is gestart met een kick-off op 3 maart 2021. Tijdens deze online bijeenkomst werden alle medewerkers door innovatiebureau BRIL en enkele MT-leden meegenomen in de wereld van innovatie en de vraagstelling rondom ons eerste innovatiethema: ‘Hoe kunnen wij bijdragen aan de fysieke & mentale gezondheid van onze klanten, zodat we gezien worden als dé partij op woongeluk?’ Na deze kick-off begonnen de ideeën al flink te borrelen! Extra inspiratie kon worden opgedaan middels webinars. Suzanne Groot Jebbink (Sweco) en Oana Druta en Torsten Schröder (TU Eindhoven) deelden hierin hun visie op Woongeluk & Gezondheid. Tevens konden medewerkers deelnemen aan innovatieworkshops.

iStock-1008151880_Man_met_behulp_van_mobiele_in_de_roze_bad

Shortlist ideeën woongeluk

Na een oproep aan medewerkers om hun ideeën omtrent dit thema in te brengen, hebben we maar liefst 93 ideeën ontvangen! Deze kunnen we natuurlijk niet allemaal tegelijk oppakken. Daarom hebben we op basis van een aantal criteria een shortlist van 12 ideeën gemaakt. Daarbij hebben we o.a. gekeken naar de impact op het thema ‘gezondheid’, de toegevoegde waarde voor de professionele klant, de relevantie voor de eindklant én de verschillende perspectieven uit onze organisatie. Medewerkers konden stemmen op de drie beste ideeën. Deze top drie wordt getest in een experiment. Mocht het experiment een groot succes zijn, dan bepalen we op welke manier we dit kunnen implementeren in de organisatie.

Implementeren quick-wins

Naast de drie experimenten hebben we drie quick-wins een plekje gegeven in deze eerste innovatiecyclus. Dit zijn ideeën die we op zeer korte termijn kunnen implementeren. De overige ideeën die niet gekozen zijn als quick-win of experiment, maar die wel potentie hebben, worden bewaard om op een later moment op te pakken óf dienen als input voor een volgend innovatiethema. 

Janssen-de-Jong-foto_roze_badkuip

Tweede innovatiecyclus

Inmiddels zijn we gestart met de tweede innovatiecyclus. Het centrale thema is 'Circulariteit'. De innovatie-uitdaging die we onze medewerkers hebben gesteld is: 'Hoe kan jij als collega en wij als JaJo positief bijdragen aan een circulaire maatschappij?' We zijn ervan overtuigd dat ook deze cyclus weer mooie input oplevert voor zowel onze organisatie als voor u als partner!