Elements

Concept

  • Partner(s)DOOR Architecten, Alba Concepts, Smartland Landscape Architect, Urban Climate Architects, PVJT, Buro Loo, IMD raadgevend ingenieurs.
Alma Krug Meer weten? Bel Alma

Elements is in staat om met verandering om te gaan. Om te bewegen. Door de dag, de seizoenen, de jaren. Op de technische niveaus van ons gebouw (van site naar structure, skin, services, space-plan tot stuff). Maar vooral om te veranderen voor en door de bewoners. Elements behelst de meest pure vorm van circulariteit: het gebouw kan adaptief veranderen, zoals een organisme dat kan. Circulariteit is duidelijk afleesbaar in ons gebouw.

We kunnen ons wapenen tegen de klimaat elementen of ze toelaten. Elements laat ze toe. Een open, doorlaatbaar, klimaat adaptief gebouw waarmee we in staat zijn om te gaan met de veranderingen die op ons af komen. Daarmee sluiten we op gebouwniveau aan op de stedelijke klimaatstrategie. 

De bewoners van het gebouw gaan daar actief aan meedoen. Ze vormen een onderdeel van het organische, klimaat adaptieve gebouw en kunnen van invloed zijn op de mate waarin de elementen in het organisme, inclusief hun eigen woonomgeving, worden toegelaten. En dat vinden we belangrijk! Omgaan met een veranderend klimaat is niet alleen een fysieke opgave, maar zeker ook een sociaal, mentale uitdaging. En die gaan we hier aan. We maken een gebouw waar mensen zullen meemaken hoe het is om veel bewuster en actiever met de elementen om te gaan.

Concept uitgewerkt voor tender gemeente Amsterdam.