Focus op de toekomst

Ons doel is om succesvolle leefomgevingen en vastgoed (zowel woningen als commercieel vastgoed) te ontwikkelen waar klanten, overheden, partners en gebruikers blij van worden. Blij van het eindproduct dat we leveren, door de samenwerking én door het proces. Blij van de waarde die circulariteit, gezondheid en de omgeving toevoegen. We maken impact door met passie ruimte en beleving te creëren en toekomstgericht én toekomstbestendig vastgoed te ontwikkelen.

Om dit doel te bereiken, hebben we vier focusgebieden geformuleerd:

Circulair-denken-en-doen_11. Circulair denken & doen

We ontwikkelen circulair, ons bewust van het gebruik van materialen, het proces en het gebruik van vastgoed. We maken circulariteit concreet.

Ontdek dit focusgebied

Flexibel-en-modulair2. Flexibele & modulaire huisvesting

We ontwikkelen flexibele woonvormen die tegemoetkomen aan de woonbehoeften
van diverse doelgroepen, in elke levensfase. En we verbeteren het bouwproces.

Ontdek dit focusgebied

Geluk-en-gezondheid_23. Gezondheid & geluk  

We ontwikkelen de meest gezonde woning en omgeving voor optimaal woongeluk én een gezond leven.

 Ontdek dit focusgebied

Leefbare-stad4. De leefbare stad

We herontwikkelen verouderde, stedelijke gebieden naar circulaire, groene en gezonde wijken.

Ontdek dit focusgebied