Circulair denken & doen

Circulariteit heeft als doel impact maken, zodat we maatschappelijke relevantie toevoegen en de wereld van morgen er ook nog is. We zijn ervan overtuigd dat circulariteit waarde toevoegt. Belevingswaarde, vastgoedwaarde én toegevoegde waarde voor de maatschappij.

Als dochteronderneming van JAJO willen we gezamenlijk met onze zusterondernemingen voorloper zijn in het ontwikkelen en toepassen van circulaire totaaloplossingen in onze leefomgeving. We willen voor beweging in de markt zorgen. Samen met het Cluster Urban Mining willen wij een versnelling in de transitie naar een circulaire bouw- en vastgoedeconomie bewerkstelligen. We CLOSE the circle together!

CO2-impact
Vanuit JAJO en de verschillende dochterbedrijven streven we naar een integrale duurzaamheidsambitie. Samen streven we de overkoepelende doelen na en is er een actief programma opgesteld waarbij we sturen op CO2-besparingen, gericht op de bedrijfsvoering maar ook op onze projecten. Vanaf 2022 wordt binnen JAJO en haar dochterbedrijven intern gerapporteerd op de daadwerkelijke CO2-impact.

Focus op materialen
Circulariteit is een breed containerbegrip. Om het toch tastbaar, concreet én haalbaar te maken is gekozen om de focus te leggen op materialen. Hiervoor is in samenwerking met partner Alba Concepts een routekaart ontwikkeld. In deze routekaart zijn ambitieuze KPI’s bepaald die er voor gaan zorgen dat we daadwerkelijk doelen gaan halen en CO2-impact kunnen maken.

We richten ons op de volgende 7 punten:

  1. Circulaire herkomst van materialen
  2. Een zo laag mogelijke MPG (reductie schaduwkosten)
  3. Reductie van toxische materialen
  4. Registratie van materialen
  5. Losmaakbaarheid
  6. Bouwafval scheiden
  7. Bewust omgaan met sloopafval

Als projectontwikkelaar hebben we vanaf het ontwerpproces al invloed op deze thema’s. Daarnaast zoeken we bewust (bouw)partners op die rekening houden met bovenstaande.  

Natuurinclusief en klimaatadaptief
Behalve dat we goed nadenken over circulariteit op het gebied van materialisatie van onze woningen en gebouwen, kijken we hoe we natuurinclusiviteit en klimaatadaptatie in kunnen passen in onze projecten. Zo dragen we bij aan het behoud en de ontwikkeling van biodiversiteit en het verminderen van wateroverlast, hittestress en de nadelige gevolgen van langdurige droogte.

Circulariteit in onze projecten én kantoren
Omdat we ervan overtuigd zijn dat circulariteit bij draagt aan een betere wereld, is circulariteit compleet doorgevoerd in het interieur van onze nieuwe huisvesting in Arnhem en Utrecht (Houtwerk). Materialen met een verhaal zijn de rode draad en zorgen ervoor dat er bij klanten én bij onze collega’s aan bewustwording wordt gewerkt. Goed voorbeeld doet goed volgen!

Circulaire ambities & circulaire aanpak
Benieuwd naar onze circulaire ambities & circulaire aanpak en hoe we dit hebben toegepast in onze vestigingen in Utrecht en Arnhem? Bekijk hier de video:


Wilt u meer weten, van gedachten wisselen of samenwerken aan een proeftuin, living lab of andere duurzame pilot?
Neem dan contact op met Alma Krug, Senior Manager Special Projects, bereikbaar via e-mail a.krug@jajo.com of telefoonnummer 088-355 9420.