Flexibele & modulaire huisvesting

In Nederland kampen we al enige jaren met een tekort aan woningen. ‘Even snel wat huizen bouwen’ is door meerdere factoren niet mogelijk. Een van die factoren is een tekort aan bouwlocaties. Om toch enigszins tegemoet te kunnen komen aan de explosieve vraag naar woningen voor met name één- en tweepersoonshuishoudens zoals starters, alleenstaanden en studenten, zijn we met een andere bril naar de markt gaan kijken. Hoe kunnen we wel versnelling realiseren? Flexibel & modulair bouwen!

Flexwonen houdt in: verschillende soorten tijdelijke woonoplossingen, waarvan tenminste de woning, de bewoning of het gebruik van de locatie tijdelijk zijn. Bepaalde locaties lenen zich hier uitstekend voor. Bovendien kunnen procedures sneller doorlopen worden, waardoor mensen binnen aanzienlijk kortere tijd hun tijdelijke woning kunnen betrekken. In theorie kunnen we in 6 maanden van ‘zand tot klant’!

Flexwoningen worden modulair in een fabriek geproduceerd. Dit zorgt voor een sneller en efficiënt ontwerpproces, een veilig (binnen) werkklimaat en kortere doorlooptijden qua realisatie met minder overlast op de uiteindelijk woonlocatie. Doordat de woningen in de fabriek worden geproduceerd, is er ook minder CO2-uitstoot door bouwverkeer. Vanwege deze voordelen van modulair bouwen passen wij dit ook steeds vaker toe in permanente woningbouwprojecten, zowel voor de koop- als huurmarkt.

Modulair en duurzaam
De flexibiliteit van de woningen maakt dat er snel ingesprongen kan worden op een veranderende vraag naar woningen nu en in de toekomst. Dit kan zijn een stijging van de vraag, maar ook net zo goed een daling in bijvoorbeeld een krimpregio. De units zijn vaak modulair, waardoor ze mogelijk verplaatsbaar zijn naar een locatie waar op dat moment ruimte en behoefte is. Tevens zijn modulaire woningen doorgaans duurzamer dan traditionele woningbouw, omdat er andere materialen gebruikt worden en ze prefab geproduceerd worden. Dit heeft als voordeel dat er minder afval is, er minder overlast op de bouwlocatie ontstaat qua logistiek en de woningen in enkele dagen 'plug & play' op de locatie staan.

Sámen de druk op de woningmarkt verlagen
Kwalitatief zijn de modulaire woningen vergelijkbaar met die van permanente woningen. Wel zijn ze veelal wat kleiner en beschikken ze doorgaans over één á twee slaapkamers. Dat maakt ze uitermate geschikt voor de toenemende doelgroep 1- en 2-persoonshuishoudens. Hiermee kunnen we de druk op de woningmarkt verlagen en dat is heel hard nodig!
Bij permanente woningbouw kunnen meerdere modules gekoppeld worden, waardoor deze ook geschikt zijn voor grotere huishoudens.

Flexwonen op de kaart zetten, kunnen we niet alleen. Gemeenten en woningcorporaties spelen hierbij ook een belangrijke rol. Zij kunnen immers grondposities ter beschikking stellen voor tijdelijke woningbouw in hun gemeente of meewerken aan een tijdelijke woonbestemming op andere grondposities. Belangrijk hierbij is dat we samen kijken naar een praktische uitwerking, zodat snelheid gemaakt kan worden zonder te veel in te boeten op de kwaliteit van de woningen en het openbaar gebied. We dienen hierin dus hand-in-hand op te trekken om een versnelling op de woningmarkt mogelijk te kunnen maken.

Ontwikkelen, bouwen en verhuren
Hoever we hiermee zijn? Omdat flexwonen een andere en complexere business case heeft is deze compleet doorgerekend, waarbij diepgaand onderzoek is gedaan naar de geldende wet- en regelgeving voor flexwoningen en vervolgens scenario-, financiële- en concurrentieanalyses zijn gemaakt. De opgedane kennis gaan we in eerste instantie toepassen op grondposities die reeds in ons bezit zijn, maar waarop vooralsnog geen permanente woningbouw gerealiseerd kan worden. Omdat we zo sterk in dit nieuwe type product geloven, gaan we de woningen niet alleen ontwikkelen en bouwen, maar tevens in eigen beheer verhuren of in samenwerking met een woningcorporatie.

De voordelen van modulair bouwen maakt dat we een steeds groter deel van onze (permanente) projecten ook op die manier willen bouwen. De opgedane kennis en ervaringen met de eerste modulaire houtbouwprojecten zijn positief!

Vragen over dit thema? Neem hiervoor contact op met Tom van der Horst, ontwikkelingsmanager,  bereikbaar via e-mail t.vanderhorst@jajo.com of telefoonnummer 088-355 9421.