Gezondheid & geluk  

Onze gezondheid is ons grootste goed. Wonen en werken zijn dichter bij elkaar komen te liggen. Mensen zijn vaker thuis en er is meer behoefte aan een goede werkplek waar rustig en geconcentreerd gewerkt kan worden met behulp van moderne technologieën. Ook de berichtgevingen over het effect van een vervuilende omgeving op je gezondheid onderstrepen het belang van een gezonde woonomgeving. Het is bewezen dat gezonde omgevingen ervoor zorgen dat mensen minder vaak ziek zijn, zich energieker voelen en het zelfs de levensverwachting verhoogt! Voor ons voldoende redenen om dit door te voeren bij de ontwikkeling en realisatie van nieuwe woningen. 

Het thema ‘Gezondheid & geluk’ is opgesplitst in ‘binnen’ en ‘buiten’. Onder ‘binnen’ verstaan we de woning en onder ‘buiten’ de woonomgeving. Als ontwikkelaar hebben we natuurlijk veel invloed op het toevoegen van geluk- en gezondheidsaspecten aan de woning zelf. Denk daarbij aan de indeling van de woning (bijvoorbeeld extra werkruimte), lichtinval, geluidswering, temperatuur, lucht, veiligheid, perceeloppervlakte en perceelindeling. Maar bijvoorbeeld ook aan sfeer door een bepaald kleur- en materiaalgebruik en aan toepassing van techniek en comfort.

Gezond gedrag stimuleren
Voor de openbare inrichting van het plan kijken we naar wat een prettige omgeving is voor de mensen die er gaan wonen, waarbij gezondheid en gezond gedrag gestimuleerd worden. We voegen bijvoorbeeld veel groen toe, creëren parken die uitnodigen tot bewegen en ontmoeten, en maken speeltuintjes. Dit doen we in de omgeving waar we directe invloed op hebben en daarnaast geven we aanbevelingen voor gebieden waar we minder invloed op hebben. We willen de stakeholders in een gebied graag motiveren om gezond gedrag te stimuleren.

Scorekaart
Bij het ontwikkelen van projecten spreken we onze ambities op het gebied van gezondheid en geluk van tevoren duidelijk uit, specifiek voor elk project. Met behulp van een tool of scorekaart willen we hier een label aan koppelen, aanvankelijk intern en mogelijk later ook extern.

Luchtkwaliteit meten en monitoren is een van de aspecten die we gaan implementeren. Dit zorgt voor zichtbaarheid, waardoor bewoners zich meer bewust worden van de luchtkwaliteit in hun woonomgeving. Als de resultaten minder goed zijn dan verwacht, willen we samen met gemeenten en andere partijen actie ondernemen om de kwaliteit van de omgeving te verbeteren.

Gezondheid & geluk voor iedereen mogelijk maken
Hoever we hiermee zijn? Er zijn partners gevonden en projecten geselecteerd waarbij we verschillende gezondheidsoplossingen gaan implementeren. Na realisatie in 2022 zijn de systemen in werking en gaan we samen met bewoners monitoren. Samen vinden we dan de perfecte balans tussen wooncomfort en een gezonde en natuurlijke leefomgeving. Woongeluk noemen we dat. We willen gezondheid & geluk voor iedereen mogelijk maken.

Vragen over dit thema? Neem hiervoor contact op met Rob Gerritsjans, bereikbaar via e-mail r.gerritsjans@jajo.com of telefoonnummer 088-355 94 30.