Ontwikkelvisie

Als toonaangevend ontwikkelaar weten we wat de norm van morgen is. Die norm gaat niet alleen over het kiezen voor duurzame oplossingen en toekomstbestendige technieken. Woningen ontwikkelen we voor mensen. Wij creëren voor mensen één van de belangrijkste basisbehoeften in hun leven: een thuis. Een thuis beperkt zich in onze visie niet alleen tot de woning zelf. Ook de directe omgeving integreren we in de bestaande buurt of compleet nieuwe wijk. We ontwikkelen duurzame woningen met aandacht voor circulariteit en natuurinclusiviteit, in wijken die uitnodigen tot bewegen, spelen en sporten. Waar mensen elkaar kunnen ontmoeten in een groene omgeving. De gebruiker is het startpunt en samen vinden we de perfecte balans tussen wooncomfort, gezonde en natuurlijke leefomgeving en circulariteit. Woongeluk noemen we dat. We ontwikkelen toekomstgericht, met respect voor het verleden. Duurzaam, sociaal verbindend en klaar voor volgende generaties.

"De gebruiker is het startpunt en samen vinden we de perfecte balans tussen 
wooncomfort, gezonde en natuurlijke leefomgeving en circulariteit.
Woongeluk noemen we dat."

Naast wonen creëren wij omgevingen waar mensen met plezier werken en winkelen. Al deze disciplines zorgen voor levendige, gedifferentieerde en gezonde leefomgevingen met een unieke identiteit. We houden van variatie en afwisseling. Dat houdt ons scherp. Eenvoudige projecten, complexe binnenstedelijke ontwikkelingen of omvangrijke herstructureringen: wij realiseren het. 

Aan de basis van elk succesvol project ligt een goede samenwerking. Van idee tot realisatie zijn diverse partijen betrokken, ieder vanuit hun eigen perspectief. We ontwikkelen samen met stakeholders, waaronder toekomstige bewoners en omwonenden, gemeenten, woningcorporaties, beleggers en marktpartijen. Open en transparante communicatie is daarbij cruciaal. Naar elkaar luisteren, elkaar begrijpen, de belangen van de ander zien en rekening houden met elkaar, vormen het fundament van een goede samenwerking. We nemen mensen mee in een ontwikkeling, zodat er draagvlak ontstaat en het een gezamenlijke opgave wordt. Zo realiseren we samen gezonde en duurzame wijken waar woningen hun waarde en aantrekkingskracht behouden.

"Aan de basis van elk succesvol project ligt een goede samenwerking."Logo-LBH-FCblauw