Ontwikkelvisie

Als toonaangevend ontwikkelaar weten we wat de norm van morgen is. Die norm gaat verder dan duurzame oplossingen en toekomstbestendige technieken. Wij ontwikkelen woningen voor mensen, en creëren daarmee één van de belangrijkste basisbehoeften in hun leven: een thuis. Voor ons is een thuis meer dan alleen een woning. We integreren de directe omgeving in de bestaande buurt of nieuwe wijk.

We bouwen duurzame woningen met aandacht voor circulariteit en natuurinclusiviteit, in wijken die uitnodigen tot bewegen, spelen en sporten. Plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten in een groene omgeving. De gebruiker staat centraal en samen vinden we de perfecte balans tussen wooncomfort, een gezonde en natuurlijke leefomgeving en circulariteit. Dat noemen wij woongeluk. We ontwikkelen toekomstgericht, met respect voor het verleden. Duurzaam, sociaal verbindend en klaar voor volgende generaties.

"De gebruiker is het startpunt en samen vinden we de perfecte balans tussen 
wooncomfort, gezonde en natuurlijke leefomgeving en circulariteit.
Woongeluk noemen we dat."

Naast wonen creëren wij omgevingen waar mensen met plezier werken en winkelen. Al deze disciplines zorgen voor levendige, gedifferentieerde en gezonde leefomgevingen met een unieke identiteit. We houden van variatie en afwisseling, dat houdt ons scherp en vol energie. Of het nu gaat om eenvoudige projecten, complexe binnenstedelijke ontwikkelingen of omvangrijke herstructureringen, wij pakken het vol enthousiasme aan.

Aan de basis van elk succesvol project ligt goede samenwerking. Van idee tot realisatie zijn diverse partijen betrokken, elk met hun eigen perspectief. We ontwikkelen samen met stakeholders zoals toekomstige bewoners, omwonenden, gemeenten, woningcorporaties, beleggers en marktpartijen. Open en transparante communicatie is daarbij cruciaal. Naar elkaar luisteren, elkaar begrijpen en rekening houden met elkaars belangen vormen het fundament van een sterke samenwerking. We nemen iedereen mee in het ontwikkelingsproces, zodat er draagvlak ontstaat en het een gezamenlijke opgave wordt. Zo realiseren we samen gezonde en duurzame wijken waar woningen hun waarde en aantrekkingskracht behouden. Samen maken we er iets moois van!

"Aan de basis van elk succesvol project ligt een goede samenwerking."Logo-LBH-FCblauw