Voor en met wie?

Bij Janssen de Jong Projectontwikkeling hechten we veel waarde aan transparante en praktische samenwerking met huidige en toekomstige bewoners, omwonenden, gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen bij de ontwikkeling en realisatie van nieuwe projecten. We streven naar sterke relaties met al onze klanten, want we geloven oprecht dat succes niet alleen in stenen zit, maar juist in de mensen die ons vastgoed kopen, huren, bewonen en gebruiken.

We zetten ons in om steden, dorpen en gebieden naar een hoger plan te tillen en vastgelopen vastgoedprojecten vlot te trekken. Het begint allemaal met luisteren naar de wensen en behoeften van bewoners en gebruikers. Samen maken we het verschil en creëren we plekken waar mensen echt gelukkig zijn.

Beleggers

Bij Janssen de Jong Projectontwikkeling ontwikkelen we in opdracht van beleggers, volledig afgestemd op hun beleggingsstrategie en in lijn met hun rendements- en risicodoelstellingen voor woningen, winkels of kantoren. Ontzorgen staat bij ons centraal. De belegger bepaalt, met oog op specifieke doelgroepen, het Programma van Eisen en het gewenste opleveringsniveau. Kwaliteit, duurzaamheid, ligging en de aanwezigheid van voorzieningen zijn cruciaal voor het creëren van waarde en toekomstbestendigheid. Steeds vaker ontwikkelen we ook als ontwikkelende belegger voor onze eigen portefeuille. Samen bouwen we aan waardevolle en duurzame projecten voor de toekomst!

Corporaties

Janssen de Jong Projectontwikkeling is al jaren een sterke partner van corporaties in grote herstructureringsopgaven. In integrale binnenstedelijke gebiedsontwikkeling zijn wij als risicodragende marktpartij vaak de drijvende kracht achter complexe herstructureringsprocessen.

Maar ook voor kleinschaligere binnenstedelijke herontwikkelingslocaties voor woningen of maatschappelijk vastgoed werken we graag samen met corporaties of in opdracht van hen. Afhankelijk van de aard van de opgave en de wensen van de partner, kunnen we de samenwerking op verschillende manieren vormgeven: marktconsultatie of adviesopdracht, projectmanagement, (gezamenlijke) grondexploitatie, turnkey vastgoedontwikkeling of volledig risicodragende gebiedsontwikkeling. Samen realiseren we innovatieve en duurzame oplossingen voor elke uitdaging!

Gemeenten

Naast zelfstandige risicodragende ontwikkeling heeft Janssen de Jong Projectontwikkeling meerdere samenwerkingsverbanden met gemeentebesturen. Afhankelijk van het project maken we maatwerkafspraken, tot het op turnkey basis realiseren van projecten. Al jaren ontwikkelen we complete bestemmingsplannen door exploitatieovereenkomsten met gemeenten te sluiten. Hierbij nemen we vaak de totale ontwikkeling op ons, inclusief de aanleg van infrastructuur, in nauwe samenwerking met de gemeentelijke diensten. Samen bereiken we geweldige resultaten!

Bewoners

Janssen de Jong Projectontwikkeling biedt een gevarieerd aanbod van woningen en appartementen in verschillende regio's in Nederland. We betrekken toekomstige bewoners actief bij het ontwerp van de woningen via enquêtes, voorlichtingsavonden en ontwerpateliers. Alle woningen worden gebouwd volgens de eisen en voorwaarden van het SWK (Stichting Waarborgfonds Koopwoningen). Bekijk ons projectenoverzicht om te zien welke woningbouwplannen momenteel in verkoop of in voorbereiding zijn. Samen bouwen we aan jouw droomhuis!