Voor en met wie?

Janssen de Jong Projectontwikkeling hecht veel waarde aan transparante en praktische samenwerking met huidige en toekomstige bewoners en omwonenden, gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen bij de ontwikkeling en realisatie van nieuwe projecten. We streven naar goede relaties met al onze klanten, want we geloven oprecht dat succes niet alleen zit in stenen, maar juist in mensen die ons vastgoed kopen, huren, bewonen en gebruiken. Steden, dorpen en gebieden naar een hoger plan trekken en vastgelopen vastgoedprojecten vlottrekken. Het begint allemaal met luisteren naar de wensen en behoeften van bewoners en gebruikers. 

Beleggers

Janssen de Jong Projectontwikkeling ontwikkelt in opdracht van beleggers, passend binnen de beleggingsstrategie en in lijn met rendement- en risicodoelstellingen voor woningen, winkels of kantoren. Ontzorgen staat hierbij centraal. De belegger bepaalt, met oog op specifieke doelgroepen, het Programma van Eisen en het gewenste opleveringsniveau. De kwaliteit, duurzaamheid, de ligging en de directe aanwezigheid van voorzieningen is bepalend voor het ontwikkelen van waarde en toekomstbestendigheid. In toenemende mate ontwikkelen we als ontwikkelende belegger ook voor de eigen portefeuille.

Corporaties

Janssen de Jong Projectontwikkeling is al jaren een sterke partner van corporaties in grote herstructureringsopgaven. In integrale binnenstedelijke gebiedsontwikkeling zijn wij als risicodragende marktpartij vaak de olie in de motor van complexe herstructureringsprocessen.
Maar ook voor kleinschaligere ontwikkelingen van binnenstedelijke herontwikkelingslocaties voor woningen of maatschappelijk vastgoed werken we samen met of in opdracht van corporaties. Al naar gelang de aard van de opgave en de wensen van de partner kan de samenwerking op verschillende manieren vormgegeven worden: een marktconsultatie of adviesopdracht, projectmanagement, het voeren van een (gezamenlijke) grondexploitatie, turnkey vastgoedontwikkeling tot volledig risicodragende gebiedsontwikkeling.

Gemeenten

Naast zelfstandige risicodragende ontwikkeling heeft Janssen de Jong Projectontwikkeling meerdere samenwerkingsverbanden met gemeentebesturen. Al naar gelang de aard van het project worden maatwerk afspraken gemaakt, tot het op turnkey basis realiseren van projecten. Zo worden al jaren hele bestemmingsplannen ontwikkeld door het sluiten van exploitatieovereenkomsten met gemeenten, waarbij we in overleg vaak de totale ontwikkeling ter hand nemen, inclusief de algehele aanleg van de infrastructuur, dit alles in goed overleg met de betreffende gemeentelijke diensten.

Bewoners

Janssen de Jong Projectontwikkeling heeft een gevarieerd aanbod van woningen en appartementen in verschillende regio's in Nederland. Door middel van enquêtes, voorlichtingsavonden en ontwerpateliers worden toekomstige bewoners bij het ontwerp van de woningen betrokken. Alle woningen worden volgens de eisen en voorwaarden van het SWK (Stichting Waarborgfonds Koopwoningen) gebouwd. In het projectenoverzicht kun je zien welke woningbouwplannen momenteel in verkoop of in voorbereiding zijn.

Logo-LBH-FCblauw