Stadswijk Merwede

Utrecht

  • Programma6.000 woningen
  • StatusIn ontwikkeling
  • Partner(s)Eigenarencollectief bestaat uit: samenwerking Janssen de Jong Projectontwikkeling met Lingotto en 3T Vastgoed / AM / Synchroon / Greystar / G&S / Boelens de Gruyter / Round Hill Capital / BPD / Gemeente Utrecht
  • OntwerpVenhoevenCS Architecture+urbanism en Marc Koehler Architects
Ga naar projectwebsite Bekijk de video
Martijn Stemerdink Meer weten? Bel Martijn

Een creërende en inspirerende stadswijk

Tussen het Merwedekanaal en Park Transwijk komt de komende jaren de inspirerende, duurzame, gezonde en levendige stadswijk Merwede. Een aantal private eigenaren (waaronder Janssen de Jong Projectontwikkeling) en de gemeente hebben de handen ineengeslagen en vormen samen het eigenarencollectief Merwede. Een collectief met een gezamenlijke visie om in dit gebied nieuw stedelijk leven te creëren. 

Merwede (voorheen deelgebied 5) is een 24 hectare groot gebied en onderdeel van de Merwedekanaalzone, waar de komende jaren circa 6.000 woningen worden gebouwd. Nieuwe vormen van mobiliteit, duurzaamheid en stedelijk leven zijn nodig om dit mogelijk te maken. Merwede wordt een voorbeeld van duurzame en gezonde verstedelijking. 

Samen met Lingotto en 3T Vastgoed werken we het programma uit voor circa 65.000 m², bestaande uit twee woonblokken die ruimte bieden aan circa 420 woningen met een interessant programma in de plint en herontwikkeling van het fietsdepot. Om dit plan mogelijk te maken, worden nieuwe vormen van mobiliteit, duurzaamheid en stedelijk leven toegepast. Merwede wordt hiermee een voorbeeld van duurzame en gezonde verstedelijking.

Ontwerp
Stedenbouwkundig plan: BURA
Openbare ruimte:             LOLA Landscape Architects
Architecten:                       VenhoevenCS Architecture+urbanism en Marc Koehler Architects
Landschapsarchitect:       Buro Harro
Constructeur:                    Royal HashkoningDHV
Bouwfysica:                       Caubergh Huygen
Installaties:                        Techniplan

Gerelateerd nieuws

Relevante expertise